Buíochas

Cruthú an Sonnet
Francesco Petrarca
Inneall Chuardaigh
Site Search Engine Version 3.35
Ball in a Box Productions
Óstach Ghréasáin
DotXtra Inc.
DotXtra.net
Clóstíl
Georgia
Microsoft Typography
Aistriúchán
Bhaineadh úsáid as an seirbhís Babel Fish ag altavista.com chun SonnetServer.com a aistriú ó Bhéarla go dtí na teangacha Eorpacha eile (seachas an Ghaeilge). Gabhann an cumadóir leithscéal faoi bhotúin aistriúcháín, agus cuireann fáilte roimh cheartúcháin uile.
Cumadóir

maguidhir.com
 |  Cuardach |  Filí |  Clár Saothair |  Cairt | 

Dánta saor ó chóipcheart. Suíomh © 2003 Éamon Mag Uidhir